Please enable JS

ROLL FORM ÜRÜNLER

Roll Forming; enine kesitli ve boyda sınır istenmeyen sabit ebatlı profillerin talebine karşılık vermek üzere gelişmiş bir şekillendirme türüdür.

Genellikle roll forming; Rulo açma, düzleştirme (doğrultma), delme, formlandırma, tür kafa (son doğrultma/düzeltme), kesme proseslerini içerir. Profil özelliğine göre bu süreçlerin bazıları olmayabilir bununla birlikte tarım profilleri ve hafif çelik yapı profilleri gibi özel bazı profillerde çökertme, yırtma, sıyırma, sıvama ve benzeri ek proseslerde gözlemlenebilir.

Özetle roll form süreci şu şekilde ilerler; Rulo halinde mevcut sac (genellikle 0,5-6,0 mm. Kalınlıkta) önce rulo açıcıdan sonra düzleştiriciden (doğrultma) geçer sonra varsa delme istasyonunda (punch) delikler delinir. Delinmiş profil şekillendirilmek üzere merdane / yuvarlatılmış kalıplardan geçer sac her defasında küçük bir miktar bükülerek hesaplanan istasyonların sonunda en az stres yüklenerek istenilen forma ulaşır. Delikli ve şekillendirilmiş profil prosesin sonunda istenilen uzunlukta kesilerek üretim tamamlanır. Süreçlerin yerlerinin değiştiği durumlara göre roll form makineleri; önceden kesim (pre-cut) veya sonradan kesimli (post-cut), önceden delimli (pre-punch) veya sonradan delimli (post-punch) türlerinde olabilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Roll-Forming ve Yapı Sektörü

Hızlı ve standardize edilmiş üretim, günümüzde roll-forming’i soğuk şekillendirmenin vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Diğer şekillendirme türlerine kıyasla, metale yüklenen stresin görece düşük olması sebebi ile yapı sektöründe de gerek prefabrik gerekse hafif çelik yapıların strüktür üretiminde roll-forming tekniği tercih edilmektedir.

Hafif çelik yapıların konstrüksiyonunda 0,8-1,6 (mm.) arası kalınlıklarda değişen galvanize yapı çeliği kullanılır ve klasik anlamda Roll-Forming prosesleri saca uygulanır ancak hafif çelik için kullanılan yazılımlar geleneksel roll-form makinelerinde kullanılan yazılımlardan tamamen farklıdır, hafif çelik bina üretimi yüksek hassasiyet ve karmaşık detayları gerektirmekte, makineden çekilen her profilin yapı içinde geleceği yer göz önünde bulundurulmakta ve bu profil üzerine uygulanacak delme, yırtma, çökertme v.b. prosesler makine ile adaptif çalışan yazılım sayesinde gerçekleştirilmektedir. Geleneksel roll-form makinelerinde üretim bir profil üzerine konsantre olur iken hafif çelik bina üretiminde üretilecek ürün binanın kendisidir. Bina ilgili yazılım programları ile makineden çekilebilen profil türlerine göre tasarlanır, bu tasarım makine yazılımı ile çözümlenir, makineye üretim dosyası olarak giden tasarım galvanize saca gerekli tüm prosesleri işlemek üzere makineye girer, makineden çıkan her profil önceden belirlenen bir şema üzerinde panellere dönüşür ve bu paneller de şantiye alanında binanın konstrüksiyonunu (karkas) oluşturur.

client
client
client
client
client
client